hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 1391/QĐ-UBND 25/05/2020 Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020
2 Quyết định số 1400/QĐ-UBND 25/05/2020 Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh Quyết định số 4440/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
3 Kế hoạch số 02/KH-BCĐ 22/05/2020 Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 22/5/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra kết quả thực hiện các dự án PTSX liên kết theo chuỗi giá trị và ngành nghề nông thôn giai đoạn 2018-2020
4 Quyết định số 1342/QĐ-UBND 21/05/2020 Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tư, huyện Đông Giang đạt chuẩn NTM năm 2019
5 Công văn số 12/BCĐ-VPĐPNTM 19/05/2020 Công văn số 12/BCĐ-VPĐPNTM ngày 19/5/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019
6 Kế hoạch số 314-KH/TU 18/05/2020 Kế hoạch số 314-KH/TU ngày 18/5/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
7 Quyết định số 07/QĐ-VPĐPNTM 14/05/2020 Quyết định số 07/QĐ-VPĐPNTM ngày 14/5/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v phê duyệt thay đổi thành viên Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam
8 Công văn số 2546/UBND-KTN 08/05/2020 Công văn số 2546/UBND-KTN ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh V/v lùi thời gian tổ chức cuộc thi "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" và cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" sang năm 2021
9 Công văn số 2541/UBND-KTTH 08/05/2020 Công văn số 2541/UBND-KTTH ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh V/v sử dụng kinh phí đã phân bổ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM kế hoạch năm 2020
10 Quyết định số 1261/QĐ-UBND 08/05/2020 Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh V/v thay đổi, bổ sung thành viên Đoàn thẩm định các tiêu chí NTM tại các xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
11 Quyết định số 1262/QĐ-UBND 08/05/2020 Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Thành lập Đoàn thẩm tra các tiêu chí huyện NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12 Quyết định số 1224/QĐ-UBND 06/05/2020 Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của UBND tỉnh V/v phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020 từ nguồn vốn dự phòng trung hạn (còn lại)
13 Công văn số 38/VPĐPNTM-KHNV 29/04/2020 Công văn số 38/VPĐPNTM-KHNV ngày 29/4/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v đăng ký lịch làm việc với các địa phương theo Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 21/01/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh
14 Công văn số 2326/UBND-KGVX 26/04/2020 Công văn số 2326/UBND-KGVX ngày 26/4/2020 của UBND tỉnh V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
15 Quyết định số 1190/QĐ-UBND 25/04/2020 Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 25/4/2020 của UBND tỉnh V/v tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
16 Quyết định số 1170/QĐ-UBND 22/04/2020 Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh V/v tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
17 Công văn số 2159/UBND-KGVX 18/04/2020 Công văn số 2159/UBND-KGVX ngày 18/4/2020 của UBND tỉnh V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của TTCP
18 Quyết định số 1105/QĐ-UBND 16/04/2020 Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh V/v tiếp tục tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
19 Công văn số 28/VPĐPNTM-KHNV 16/04/2020 Công văn số 28/VPĐPNTM-KHNV ngày 16/4/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v báo cáo kết quả thực hiện các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, ngành nghề nông thôn giai đoạn 2018-2020 trong Chương trình MTQG xây dựng NTM
20 Công văn số 31/VPĐP-KHNV 16/04/2020 Công văn số 31/VPĐP-KHNV ngày 16/4/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Đề án của UBND tỉnh về cơ chế đặc thù thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đối với các huyện miền núi cao
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com