hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND 17/07/2020 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam
2 Quyết định số 2065/QĐ-UBND 31/07/2020 Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh V/v cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của TTCP để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 05 huyện, thị xã: Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên,Quế Sơn và Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
3 Công văn số 4355/UBND-KTN 31/07/2020 Công văn số 4355/UBND-KTN ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh V/v tập trung triển khai thực hiện các dự án PTSX liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, ngành nghề nông thôn và Chương trình OCOP từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM
4 Quyết định số 2041/QĐ-UBND 30/07/2020 Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh V/v cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của TTCP để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Hội An
5 Quyết định số 2042/QĐ-UBND 30/07/2020 Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh V/v tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn
6 Công văn số 4232/UBND-KGVX 28/07/2020 Công văn số 4232/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 cấp bách trong tình hình hiện nay
7 Quyết định số 2014/QĐ-UBND 28/07/2020 Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh V/v tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
8 Công văn số 4248/UBND-KGVX 28/07/2020 Công văn số 4248/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh V/v triển khai ứng dụng CNTT trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
9 Thông báo số 273/TB-UBND 27/07/2020 Thông báo số 273/TB-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực tại cuộc họp khẩn Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid 19
10 Công văn số 4201/UBND-KGVX 25/07/2020 Công văn số 4201/UBND-KGVX ngày 25/7/2020 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19
11 Quyết định số 1969/QĐ-UBND 23/07/2020 Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của UBND tỉnh V/v tặng thưởng công trình phúc lợi
12 Quyết định số 1923/QĐ-UBND 20/07/2020 Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh V/v đính chính nội dung tại Phụ lục 01 và 03 ban hành kèm theo Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh quy định đơn giá đối với các loại cây trồng, hoa màu, các loại con vật nuôi; mật độ cây trồng; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
13 Nghị quyết số 108/NQ-CP 17/07/2020 Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ Về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
14 Kết luận số 699-KL/TU 17/07/2020 Kết luận số 699-KL/TU ngày 17/7/2020 Kết luận của BTV Tỉnh ủy về thực hiện quy hoạch và định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025
15 Thông báo số 239/TB-VPCP 14/07/2020 Thông báo số 239/TB-VPCP ngày 14/7/2020 của VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM
16 Quyết định số 1824/QĐ-UBND 08/07/2020 Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước đạt chuẩn NTM năm 2019
17 Kế hoạch số 05/KH-BCĐ 07/07/2020 Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 07/7/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh Thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí NTM tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020 (đợt 1)
18 Công văn số 68/VPĐPNTM-HCTH 03/07/2020 Công văn số 68/VPĐPNTM-HCTH ngày 03/7/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi báo chí viết về NTM và Cuộc thi ảnh về NTM giai đoạn 2010-2020
19 Báo cáo số 70/BC-UBND 30/06/2020 Báo cáo số 70/BC-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh Tổng kết, đánh giá thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025
20 Quyết định số 1731/QĐ-UBND 29/06/2020 Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh V/v bổ sung danh mục điểm du lịch trên địa bàn tỉnh
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com