hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Thông tư số 04/2019/TT-BNNPTNT 01/04/2019 Thông tư số 04/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2019 của Bộ NN&PTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
2 Thông báo số 168/TB-UBND 14/05/2019 Thông báo số 168/TB-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh Danh sách xã phấn đấu đạt chuẩn "Xã NTM nâng cao" và "Xã NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
3 Công văn số 2589/UBND-KTN 13/05/2019 Công văn số 2589/UBND-KTN ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh V/v chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019
4 Kế hoạch số 68/KH-BCĐ 09/05/2019 Kế hoạch số 68/KH-BCĐ ngày 09/5/2019 của Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5 Quyết định số 1343/QĐ-UBND 09/05/2019 Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung Quy định danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù và hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh
6 Công văn số 2546/UBND-KTN 09/05/2019 Công văn số 2546/UBND-KTN ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh lộ trình và bổ sung xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020
7 Quyết định số 1254/QĐ-UBND 26/04/2019 Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tân Hiệp, thành phố Hội An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
8 Kế hoạch số 04/KH-BCĐ 25/04/2019 Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 25/4/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra tình hình thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025
9 Quyết định số 467/QĐ-TTg 25/04/2019 Quyết định số 467/QĐ-TTg ngày 25/4/2019 của TTCP Về tích hợp chính sách hỗ trợ thông tin, tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo
10 Hướng dẫn số 748/HD-BTĐKT 24/04/2019 Hướng dẫn số 748/HD-BTĐKT ngày 24/4/2019 của Ban TĐ-KT Trung ương Tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM" giai đoạn 2011-2020
11 Thông báo số 03/TB-VPĐPNTM 24/04/2019 Thông báo số 03/TB-VPĐPNTM ngày 24/4/2019 của VPĐPNTM tỉnh Kết luận của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh tại Hội nghị toàn tỉnh hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2019
12 Quyết định số 1218/QĐ-UBND 23/04/2019 Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh V/v phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư năm 2019
13 Hướng dẫn số 12/HD-BCĐ 23/04/2019 Hướng dẫn số 12/HD-BCĐ ngày 23/4/2019 của Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Thực hiện các danh hiệu văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập, đổi tên cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
14 Quyết định số 1180/QĐ-UBND 22/04/2019 Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Phương án hỗ trợ cây giống lâm nghiệp trồng rừng, trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh
15 Quyết định số 1174/QĐ-UBND 22/04/2019 Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật gieo ươm, trồng và chăm sóc các cây dược liệu: Sâm Ngọc Linh, Đảng sâm, Sa nhân, Ba kích trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
16 Quyết định số 1170/QĐ-UBND 22/04/2019 Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP lần thứ I - năm 2018 thuộc Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Quảng Nam
17 Kế hoạch số 02/KH-BCĐ 18/04/2019 Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 18/4/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh Tập huấn tiêu chí thôn đạt chuẩn NTM; xây dựng kế hoạch thôn đạt chuẩn NTM theo phương pháp có sự tham gia của cộng đồng và quy trình đánh giá, xét, công nhận thôn đạt chuẩn NTM
18 Giấy mời số 02/GM-VPĐPNTM 16/04/2019 Giấy mời số 02/GM-VPĐPNTM ngày 16/4/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v mời dự Hội nghị toàn tỉnh Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2019
19 Quyết định số 421/QĐ-TTg 16/04/2019 Quyết định số 421/QĐ-TTg ngày 16/4/2019 của TTCP Ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020
20 Quyết định số 920/QĐ-BCT 16/04/2019 Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16/4/2019 của Bộ Công Thương V/v ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com