hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Kế hoạch số 4844/KH-UBND 16/08/2019 Kế hoạch số 4844/KH-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh Tổ chức cuộc thi "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2 Công văn số 4797/UBND-KTN 15/08/2019 Công văn số 4797/UBND-KTN ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh V/v góp ý dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018
3 Quyết định số 2594/QĐ-UBND 14/08/2019 Quyết định số 2594/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung sản phẩm, chủ thể sản xuất tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2019
4 Quyết định số 2536/QĐ-UBND 07/08/2019 Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày07/8/2019 của UBND tỉnh V/v phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019 (đợt 2)
5 Quyết định số 2410/QĐ-UBND 31/07/2019 Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh V/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
6 Chỉ thị số 41-CT/TU 24/07/2019 Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 24/7/2019 của Tỉnh ủy Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
7 Công văn số 92/VPĐPNTM-KHNV 19/07/2019 Công văn số 92/VPĐPNTM-KHNV ngày 19/7/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận và công bố "Xã đạt chuẩn NTM nâng cao" và "Xã NTM kiểu mẫu"
8 Quyết định số 2313/QĐ-UBND 19/07/2019 Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận "Thôn đạt chuẩn NTM" áp dụng trên địa bàn các xã thuộc các huyện miền núi cao, các xã bãi ngang ven biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
9 Quyết định số 2323/QĐ-UBND 19/07/2019 Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh V/v tặng thưởng công trình phúc lợi
10 Kế hoạch số 4247/KH-UBND 18/07/2019 Kế hoạch số 4247/KH-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh Phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ
11 Công văn số 4238/UBND-KTN 18/07/2019 Công văn số 4238/UBND-KTN ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020
12 Quyết định số 299/QĐ-SNN&PTNT 16/07/2019 Quyết định số 299/QĐ-SNN&PTNT ngày 16/7/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT Ban hành Danh mục định mức kỹ thuật cây trồng, vật nuôi áp dụng trong các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
13 Quyết định số 2247/QĐ-UBND 12/07/2019 Quyết định số 2247/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh V/v phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019
14 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND 12/07/2019 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025
15 Công văn số 4047/UBND-KTTH 11/07/2019 Công văn số 4047/UBND-KTTH ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh V/v tập trung xử lý nợ đọng XDCB của Chương trình MTQG xây dựng NTM
16 Quyết định số 2697/QĐ-BNN-VPĐP 10/07/2019 Quyết định số 2697/QĐ-BNN-VPĐP ngày 10/7/2019 của Bộ NN&PTNT Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ
17 Công văn số 84/VPĐPNTM-HCTH 05/07/2019 Công văn số 84/VPĐPNTM-HCTH ngày 05/7/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v báo cáo số liệu liên quan phục vụ tổng kết 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
18 Công văn số 3914/UBND-KTTH 05/07/2019 Công văn số 3914/UBND-KTTH ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
19 Giấy mời số 04/GM-VPĐPNTM 03/07/2019 Giấy mời số 04/GM-VPĐPNTM ngày 03/7/2019 của VPĐPNTM tỉnh Tập huấn tiêu chí thôn đạt chuẩn NTM; xây dựng kế hoạch thôn đạt chuẩn NTM theo phương pháp có sự tham gia của cộng đồng và quy trình đánh giá, xét, công nhận thôn đạt chuẩn NTM
20 Quyết định số 2142/QĐ-UBND 03/07/2019 Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP lần thứ I - năm 2018 thuộc Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Quảng Nam
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com