hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Công văn số 4355/UBND-KTN 31/07/2020 Công văn số 4355/UBND-KTN ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh V/v tập trung triển khai thực hiện các dự án PTSX liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, ngành nghề nông thôn và Chương trình OCOP từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM
2 Công văn số 4232/UBND-KGVX 28/07/2020 Công văn số 4232/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 cấp bách trong tình hình hiện nay
3 Công văn số 4248/UBND-KGVX 28/07/2020 Công văn số 4248/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh V/v triển khai ứng dụng CNTT trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
4 Công văn số 4201/UBND-KGVX 25/07/2020 Công văn số 4201/UBND-KGVX ngày 25/7/2020 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19
5 Công văn số 68/VPĐPNTM-HCTH 03/07/2020 Công văn số 68/VPĐPNTM-HCTH ngày 03/7/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi báo chí viết về NTM và Cuộc thi ảnh về NTM giai đoạn 2010-2020
6 Công văn số 3420/UBND-KTN 24/06/2020 Công văn số 3420/UBND-KTN ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh V/v tập trung thực hiện hoàn thành mục tiêu Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020
7 Công văn số 3308/UBND-KTN 18/06/2020 Công văn số 3308/UBND-KTN ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh V/v lùi thời gian hoàn thành các mục tiêu Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
8 Công văn số 2950/UBND-TH 01/06/2020 Công văn số 2950/UBND-TH ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh V/v tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
9 Công văn số 12/BCĐ-VPĐPNTM 19/05/2020 Công văn số 12/BCĐ-VPĐPNTM ngày 19/5/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019
10 Công văn số 2546/UBND-KTN 08/05/2020 Công văn số 2546/UBND-KTN ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh V/v lùi thời gian tổ chức cuộc thi "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" và cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" sang năm 2021
11 Công văn số 2541/UBND-KTTH 08/05/2020 Công văn số 2541/UBND-KTTH ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh V/v sử dụng kinh phí đã phân bổ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM kế hoạch năm 2020
12 Công văn số 38/VPĐPNTM-KHNV 29/04/2020 Công văn số 38/VPĐPNTM-KHNV ngày 29/4/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v đăng ký lịch làm việc với các địa phương theo Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 21/01/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh
13 Công văn số 2326/UBND-KGVX 26/04/2020 Công văn số 2326/UBND-KGVX ngày 26/4/2020 của UBND tỉnh V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
14 Công văn số 2159/UBND-KGVX 18/04/2020 Công văn số 2159/UBND-KGVX ngày 18/4/2020 của UBND tỉnh V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của TTCP
15 Công văn số 28/VPĐPNTM-KHNV 16/04/2020 Công văn số 28/VPĐPNTM-KHNV ngày 16/4/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v báo cáo kết quả thực hiện các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, ngành nghề nông thôn giai đoạn 2018-2020 trong Chương trình MTQG xây dựng NTM
16 Công văn số 31/VPĐP-KHNV 16/04/2020 Công văn số 31/VPĐP-KHNV ngày 16/4/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Đề án của UBND tỉnh về cơ chế đặc thù thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đối với các huyện miền núi cao
17 Công văn số 1779/UBND-KGVX 31/03/2020 Công văn số 1779/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của TTCP
18 Công văn số 09/BCĐ-VPĐPNTM 25/03/2020 Công văn số 09/BCĐ-VPĐPNTM ngày 25/3/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v hướng dẫn một số nội dung về lập hồ sơ, thủ tục đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020
19 Công văn số 1596/UBND-KTTH 24/03/2020 Công văn số 1596/UBND-KTTH ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh V/v không quyết định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án thuộc Chương trình MTQG
20 Công văn số 1563/UBND-KTN 23/03/2020 Công văn số 1563/UBND-KTN ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com