hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Công văn số 6130/UBND-KTN 14/10/2019 Công văn số 6130/UBND-KTN ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh V/v giao nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Hội thảo "Khai thác du lịch nông nghiệp, văn hóa, sinh thái dựa vào cộng đồng trong xây dựng NTM tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung"
2 Công văn số 14/BCĐ-VPĐPNTM 30/09/2019 Công văn số 14/BCĐ-VPĐPNTM ngày 30/9/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
3 Công văn số 116/VPĐPNTM-KHNV 27/09/2019 Công văn số 116/VPĐPNTM-KHNV ngày 27/9/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v hướng dẫn quản lý và sử dụng vốn ngân sách tỉnh phân bổ tại Quyết định số 2705/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh
4 Công văn số 1215/SVHTTDL-NSVHGĐ 25/09/2019 Công văn số 1215/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 25/9/2019 của Sở VH-TT&DL V/v kiểm tra, bình xét, công nhận danh hiệu văn hóa trong Phong trào TDĐKXDĐSVHnăm 2019 theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP
5 Công văn 114/VPĐPNTM-KHNV 16/09/2019 Công văn 114/VPĐPNTM-KHNV ngày 16/9/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 3947/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh
6 Công văn số 112/VPĐPNTM-KHNV 12/09/2019 Công văn số 112/VPĐPNTM-KHNV ngày 12/9/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v báo cáo kết quả thực hiện nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2019 và kế hoạch năm 2020 trong Chương trình MTQG xây dựng NTM
7 Công văn số 11/BCĐ-VPĐPNTM 10/09/2019 Công văn số 11/BCĐ-VPĐPNTM ngày 10/9/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v tập trung công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019
8 Công văn số 104/VPĐPNTM-KHNV 29/08/2019 Công văn số 104/VPĐPNTM-KHNV ngày 29/8/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh
9 Công văn số 5177/UBND-KTN 29/08/2019 Công văn số 5177/UBND-KTN ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh lộ trình xã phấn đấu đạt chuẩn NTM từ năm 2020 sang năm 2019
10 Công văn số 4797/UBND-KTN 15/08/2019 Công văn số 4797/UBND-KTN ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh V/v góp ý dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018
11 Công văn số 92/VPĐPNTM-KHNV 19/07/2019 Công văn số 92/VPĐPNTM-KHNV ngày 19/7/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận và công bố "Xã đạt chuẩn NTM nâng cao" và "Xã NTM kiểu mẫu"
12 Công văn số 4238/UBND-KTN 18/07/2019 Công văn số 4238/UBND-KTN ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020
13 Công văn số 4047/UBND-KTTH 11/07/2019 Công văn số 4047/UBND-KTTH ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh V/v tập trung xử lý nợ đọng XDCB của Chương trình MTQG xây dựng NTM
14 Công văn số 84/VPĐPNTM-HCTH 05/07/2019 Công văn số 84/VPĐPNTM-HCTH ngày 05/7/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v báo cáo số liệu liên quan phục vụ tổng kết 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
15 Công văn số 3914/UBND-KTTH 05/07/2019 Công văn số 3914/UBND-KTTH ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
16 Công văn số 72/VPĐPNTM-KHNV 06/06/2019 Công văn số 72/VPĐPNTM-KHNV ngày 06/6/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
17 Công văn số 69/VPĐP-HCTH 04/06/2019 Công văn số 69/VPĐP-HCTH ngày 04/6/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v tham gia Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2019
18 Công văn số 66/VPĐPNTM-KHNV 31/05/2019 Công văn số 66/VPĐPNTM-KHNV ngày 31/5/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý dự thảo Quyết định Ban hành quy định đánh giá, xét công nhận "Thôn đạt chuẩn NTM" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
19 Công văn số 2779/UBND-KTN 20/05/2019 Công văn số 2779/UBND-KTTH ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh danh sách thôn xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu tại Công văn số 3201/UBND-KTN ngày15/6/2018 của UBND tỉnh
20 Công văn số 2589/UBND-KTN 13/05/2019 Công văn số 2589/UBND-KTN ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh V/v chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com