hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND 29/08/2019 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh Quy định đơn giá đối với các loại cây trồng, hoa màu, các loại con vật nuôi; mật độ cây trồng; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2 Quyết định số 2782/QĐ-UBND 03/09/2019 Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh Ban hành quy định đánh giá, xét công nhận và công bố "Xã đạt chuẩn NTM nâng cao" và "Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
3 Quyết định số 2705/QĐ-UBND 26/08/2019 Quyết định số 2705/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh V/v phân bổ kế hoạch vốn từ nguồn vượt thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2018 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
4 Quyết định số 1048/QĐ-TTg 20/08/2019 Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 20/8/2019 của TTCP V/v ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm
5 Quyết định số 2594/QĐ-UBND 14/08/2019 Quyết định số 2594/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung sản phẩm, chủ thể sản xuất tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2019
6 Quyết định số 2536/QĐ-UBND 07/08/2019 Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày07/8/2019 của UBND tỉnh V/v phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019 (đợt 2)
7 Quyết định số 2410/QĐ-UBND 31/07/2019 Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh V/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
8 Quyết định số 2313/QĐ-UBND 19/07/2019 Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận "Thôn đạt chuẩn NTM" áp dụng trên địa bàn các xã thuộc các huyện miền núi cao, các xã bãi ngang ven biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
9 Quyết định số 2323/QĐ-UBND 19/07/2019 Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh V/v tặng thưởng công trình phúc lợi
10 Quyết định số 299/QĐ-SNN&PTNT 16/07/2019 Quyết định số 299/QĐ-SNN&PTNT ngày 16/7/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT Ban hành Danh mục định mức kỹ thuật cây trồng, vật nuôi áp dụng trong các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
11 Quyết định số 2247/QĐ-UBND 12/07/2019 Quyết định số 2247/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh V/v phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019
12 Quyết định số 2697/QĐ-BNN-VPĐP 10/07/2019 Quyết định số 2697/QĐ-BNN-VPĐP ngày 10/7/2019 của Bộ NN&PTNT Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ
13 Quyết định số 2142/QĐ-UBND 03/07/2019 Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP lần thứ I - năm 2018 thuộc Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Quảng Nam
14 Quyết định số 2090/QĐ-UBND 27/06/2019 Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Phê duyệt Đề án định hướng phát triển du lịch phía Nam tỉnh Quảng Nam đến năm 2025
15 Quyết định số 1789/QĐ-UBND 11/06/2019 Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh V/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
16 Quyết định số 1626/QĐ-UBND 03/06/2019 Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam năm 2019
17 Quyết định số 1343/QĐ-UBND 09/05/2019 Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung Quy định danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù và hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh
18 Quyết định số 1341/QĐ-UBND 09/05/2019 Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
19 Quyết định số 1342/QĐ-UBND 09/05/2019 Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh V/v tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh
20 Quyết định số 1254/QĐ-UBND 26/04/2019 Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tân Hiệp, thành phố Hội An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com