hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 1391/QĐ-UBND 25/05/2020 Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020
2 Quyết định số 1400/QĐ-UBND 25/05/2020 Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh Quyết định số 4440/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
3 Quyết định số 1342/QĐ-UBND 21/05/2020 Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tư, huyện Đông Giang đạt chuẩn NTM năm 2019
4 Quyết định số 07/QĐ-VPĐPNTM 14/05/2020 Quyết định số 07/QĐ-VPĐPNTM ngày 14/5/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v phê duyệt thay đổi thành viên Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam
5 Quyết định số 1261/QĐ-UBND 08/05/2020 Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh V/v thay đổi, bổ sung thành viên Đoàn thẩm định các tiêu chí NTM tại các xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6 Quyết định số 1262/QĐ-UBND 08/05/2020 Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Thành lập Đoàn thẩm tra các tiêu chí huyện NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7 Quyết định số 1224/QĐ-UBND 06/05/2020 Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của UBND tỉnh V/v phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020 từ nguồn vốn dự phòng trung hạn (còn lại)
8 Quyết định số 1190/QĐ-UBND 25/04/2020 Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 25/4/2020 của UBND tỉnh V/v tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
9 Quyết định số 1170/QĐ-UBND 22/04/2020 Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh V/v tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
10 Quyết định số 1105/QĐ-UBND 16/04/2020 Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh V/v tiếp tục tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
11 Quyết định số 65/QĐ-BTC 10/04/2020 Quyết định số 65/QĐ-BTC ngày 10/4/2020 của BTC cuộc thi Thành lập Hội đồng chấm thi và Tổ thư ký cuộc thi "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" và cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12 Quyết định số 972/QĐ-UBND 08/04/2020 Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" và cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2020
13 Quyết định số 447/QĐ-TTg 01/04/2020 Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của TTCP V/v công bố dịch COVID-19
14 Quyết định số 794/QĐ-UBND 24/03/2020 Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Ban hành kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam năm 2020
15 Quyết định số 710/QĐ-UBND 17/03/2020 Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh V/v công bố tạm thời áp dụng đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh
16 Quyết định số 01/VPĐPNTM 16/03/2020 Quyết định số 01/VPĐPNTM ngày 16/3/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018
17 Quyết định số 357/QĐ-TTg 10/03/2020 Quyết định số 357/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của TTCP Ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
18 Quyết định số 599/QĐ-UBND 09/03/2020 Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc đạt chuẩn NTM năm 2019
19 Quyết định số 600/QĐ-UBND 09/03/2020 Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành đạt chuẩn NTM năm 2019
20 Quyết định số 601/QĐ-UBND 09/03/2020 Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tam Quang, huyện Núi Thành đạt chuẩn NTM năm 2019
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com