hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông báo số 74/TB-UBND
Ngày ban hành 13/03/2019
Người ký Ông Trương Công Trân - PCVP UBND tỉnh
Trích yếu Thông báo số 74/TB-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại Hội nghị sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh; triển khai nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đến năm 2020
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 13/03/2019
Tài liệu đính kèm TB_74_TB-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com