hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 3420/UBND-KTN
Ngày ban hành 24/06/2020
Người ký Ông Hồ Quang Bửu - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Công văn số 3420/UBND-KTN ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh V/v tập trung thực hiện hoàn thành mục tiêu Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 24/06/2020
Tài liệu đính kèm CV_3420_UBND-KTN
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com