hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông báo số 03/TB-VPĐPNTM
Ngày ban hành 23/06/2020
Người ký Ông Ngô Tấn - Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh
Trích yếu Thông báo số 03/TB-VPĐPNTM ngày 23/6/2020 của VPĐPNTM tỉnh Kết luận của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh tại Hội nghị toàn tỉnh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM các cấp năm 2020
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh
Ngày có hiệu lực 23/06/2020
Tài liệu đính kèm TB_03_TB-VPĐPNTM
Văn bản liên quan

BC_42_BC-VPĐPNTM

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com