hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 68/VPĐPNTM-HCTH
Ngày ban hành 03/07/2020
Người ký Ông Ngô Tấn - Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh
Trích yếu Công văn số 68/VPĐPNTM-HCTH ngày 03/7/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi báo chí viết về NTM và Cuộc thi ảnh về NTM giai đoạn 2010-2020
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh
Ngày có hiệu lực 03/07/2020
Tài liệu đính kèm CV_68_VPĐPNTM-HCTH
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com