hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Kế hoạch số 05/KH-BCĐ
Ngày ban hành 07/07/2020
Người ký Ông Lê Ngọc Trung - GĐ Sở NN&PTNT, UVTT BCĐ tỉnh
Trích yếu Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 07/7/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh Thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí NTM tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020 (đợt 1)
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh
Ngày có hiệu lực 07/07/2020
Tài liệu đính kèm KH_05_KH-BCĐ
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com