hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Thông tin chỉ đạo điều hành
Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (08/8/2019)
Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình Nông thôn mới (NTM), góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 24/7/2019 yêu cầu các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.
Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019 (31/7/2019)
Ngày 31/7, UBND tỉnh có công văn 4457/UBND-KTTH gửi các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ đầu tư các dự án cấp tỉnh về việc đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019.
Tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (16/7/2019)
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, đến nay, dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra ở 2.236 hộ tại 240 thôn của 90 xã (phường, thị trấn) thuộc 14 huyện (thị xã, thành phố), số lượng lợn buộc phải tiêu hủy gần 8.500 con, với khối lượng tương đương 420 tấn. Riêng huyện Thăng Bình, bệnh DTLCP đã xảy ra và lây lan ở 18/22 xã, thị trấn, phải tiêu hủy gần 5.000 con lợn (chiếm 58,4 % số lượng và 64,6% khối lượng so với toàn tỉnh).
Tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (12/7/2019)
Để xử lý dứt điểm nợ xây dựng cơ bản trong Chương trình nông thôn mới, ngày 11/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4047/UBND-KTTH yêu cầu các Sở, ngành, địa phương thực hiện tốt các nội dung.
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (11/7/2019)
UBND tỉnh vừa ban hành công điện số 05/CĐ-UBND ngày 10/7/2019 gửi các Sở, Ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 (08/7/2019)
Ngày 5/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3914/UBND-KTTH chỉ đạo các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019.
Khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong xây dựng nông thôn mới (25/6/2019)
Ngày 25/6, UBND tỉnh ban hành công văn số 3603/UBND-KTN chỉ đạo khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong xây dựng nông thôn mới.
Tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn (24/6/2019)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn.
Đẩy mạnh phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trong thời gian đến (21/6/2019)
UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các Sở, ngành liên quan tiếp thu ý kiến của các Hợp tác xã nông nghiệp, các địa phương về các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất tại Toạ đàm “Giải pháp phát triển Hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Quảng Nam thời gian đến”.
Tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (17/6/2019)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị số 3837/CT-BNN-TCTL về tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Theo đó yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung như sau:
Tin đã đưa
Trang 1 trên tổng số 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay